služby - výrobky

technologická řešení

ECOROLL

Nástroje ECOROLL

EG5

Nástroje ECOROLL EG5

Nejjednodušší a nejběžnější nástroj pro válečkování vnějšího povrchu válce nebo kuželu, čela obrobku, nebo vnitřních průměrů a kuželových otvorů od průměru 55. Použitelný na konvenčním nebo CNC soustruhu. Jeden váleček válečkuje povrch, další 2 válečky jsou rezervní, takže při opotřebení jednoho válečku stačí jen pootočit hlavu. Tento nástroj existuje v různých provedeních stopky (čtvercové, VDI) a designu (podle tvaru a směru obráběné plochy). Konstrukce umožňuje snadnou přestavbu z levého provedení na pravé.
Dosažitelné opracování Rz < 1 µm
Použitelné na materiály s pevností v tahu do 1400 N/mm2 a tvrdosti HRC?45
Maximální obvodová rychlost 150 m/min, max. posuv 0.6 mm/ot, max. válečkovací síla 3000 N.

 

EGI5-32

Nástroje ECOROLL EGI-32

Standardní nástroj EG5 lze přestavět na EGI5-32, kterým lze válečkovat vnitřní průměry od průměru 32 mm.

EG5-08F a EG5-11F

Nástroje ECOROLL EG5-xxF

Další možná varianta nástroje EG5 slouží k válečkování čelních zápichů na vnitřní či vnější straně a otvorů od průměru 8.5 mm, resp. 11.5 mm.

 

EG14

Nástroje ECOROLL EG14

Nástroj podobný EG5, jen větší provedení. Váleček průměr 14 mm. Použitelný na konvečním nebo CNC soustruhu. Slouží pro válcování vnějšího válcového nebo kuželového povrchu, vnějšího nebo vnitřního čela a válcových nebo kuželových otvorů od průměru 120 mm.
Existuje v řadě variant dle způsobu použití.
Maximální obvodová rychlost 200 m/min, max. posuv 1 mm/ot, max. válečkovací síla 10 000 N.

 

EG45

Nástroje ECOROLL EG45, EG45-40M, EG45-45T Nástroje ECOROLL EG45-40M

Nástroj pro kopírování kontur. Použitelný na konvenčním nebo CNC soustruhu. Existuje v řadě variant.

EG45-40M

Válečkování válcových povrchů s přilehlými rádiusy až na čelo obrobku. Pro materiály s nižší až střední pevností.

EG45-45T

Válečkování válcových provrchů s přilehlými rádiusy až do 75°. Vysoká válečkovací síla umožňuje válečkovat i vysokopevnostní materiály.

EG45-45F

Válečkování konvexních či konkávních tvarů pomocí plovoucí hlavy speciálně upravené pro konkrétní aplikaci.

 

G nástroj

Nástroje ECOROLL G nástroj

Pro válečkování otvorů.
Průchozí otvory o 4 – 200 mm
Slepé otvory o 6 – 200 mm
Použitelné na otvory s tolerancí do IT8, pro otvory od průměru 50 výše možno použít variantu GE pro otvory v toleranci až do IT11. Dosažitelné opracování Rz < 1 µm
Pro otvory od o 36 mm neomezená hloubka.
Použitelné na materiály s pevností v tahu do 1400 N/mm2 a tvrdosti HRC?45
Maximální obvodová rychlost 250 m/min, posuv 0.05 – 0.3 mm/ot.

 

RA nástroj

Nástroje ECOROLL RA nástroj

Válečkování vnějšího válcového povrchu průměru od 3 mm do 160 mm.
Použitelné na otvory s tolerancí do IT8, varianta RAP pro otvory v toleranci až do IT11.
Použitelné na CNC soustruhu, vrtačce, frézce, obráběcím centru, ale i na konvenčním stroji.
Použitelné na materiály s pevností v tahu do 1400 N/mm2 a tvrdosti HRC?45
Maximální obvodová rychlost 250 m/min, posuv 0.05 – 0.3 mm/ot.

 

RD, RAD

Nástroje ECOROLL RD, RAD

Válečkování stupňovitých otvorů (RD) a nebo stupňovitých hřídelí (RA).
Použití stejné jako RD a RA nástroje.

 

RP, RDP, RK, RKA

Nástroje ECOROLL RP, RDP, RK, RKA

Válečkování neválcových povrchů.
Různé nástroje konstruované na zakázku dle konkrétní aplikace umožňují válečkování čela obrobku (RP), otvoru a čela (RDP), vnějšího kuželu (RKA), či kuželového otvoru (RK).
Jejich předností je především velmi krátký čas obrábění.
Použitelné na CNC soustruhu, vrtačce, frézce, obráběcím centru, ale i na konvenčním stroji.
Použitelné na materiály s pevností v tahu do 1400 N/mm2 a tvrdosti HRC?45

 

GZ nástroj

Nástroje ECOROLL GZ nástroj

Válečkování vnitřního válcového povrchu v dlouhých obrobcích – např. hydraulických válcích. Při posuvu v jednom směru válečkuje, při posuvu v opačném směru se válečky zasunou, aby neponičily povrch při rychlém vyjíždění z otvoru.

 

RDO-Omega

Nástroje ECOROLL RDO-Omega 3 Nástroje ECOROLL RDO-Omega 6

Sdružené nástroje pro loupání a válečkování vnitřního válcového povrchu o 60 – 400 mm v jedné operaci.
Řešení problému rour velkého průměru s relativně tenkou stěnou, které vykazují poměrně velké nepravidelnosti v kruhovém tvaru díky tažení za studena, nebo vyrovnávání. Běžné loupací hlavy tyto nepravidelnosti odstaní jen zčásti a na povrchu zůstává patrná stopa do šroubovice po celé délce, tzv. „rippling efekt“.
Omega hlavice se dvěma až šesti plovoucími loupacími noži odstraní i velké nepravidelnosti. Systém Retrac zajistí, že po skončení obrábění se nože a válečky zasunou dovnitř, takže nepoškodí již hotový povrch při vyjíždění zpět.

 

Hydrostatické nástroje HG2 – HG25

Nástroje ECOROLL Hydrostatické nástroje HG2 Nástroje ECOROLL Hydrostatické nástroje HG6-ball Nástroje ECOROLL Hydrostatické nástroje HG6-control_valve_piston Nástroje ECOROLL Hydrostatické nástroje HG6-valve

Válečkování i velmi složitých tvarů.
Vhodné pro válečkování povrchu i válečkování do hloubky.
Použitelné pro materiály až do 65 HRC.
Použitelné na CNC soustruhu, vrtačce, frézce, obráběcím centru, ale i na konvenčním stroji.

 

Válečkovací kulička je vyrobena z velice tvrdého materiálu. Tato kulička je hydrostaticky podpírána stlačenou kapalinou (olej nebo emulze). Ecoroll k tomuto účelu dodává vysokotlaká čerpadla. Při práci dochází k malému úniku kapaliny kolem kuličky, což zajišťuje funkci hydrostatického ložiska mezi kuličkou a jejím lůžkem a zároveň dochází i k potřebnému mazání mezi kuličkou a obrobkem. Velikost kuličky se volí podle tvaru a členitosti obrobku. V praxi se vyskytují kuličky průměru 2, 3, 4, 6, 13 a 25 mm.

 

Válečkovací sílu je možné velmi přesně ovlivňovat nastavením tlaku na čerpadle a zajistit tak opakovatelnost procesu v sériové výrobě. Jedinečná konstrukce HG nástrojů umožňuje, že pouzdro s kuličkou samo kopíruje povrch obrobku a válečkovací síla je stále konstantní.

 

Hydrostatické nástroje nacházejí uplatnění při válečkování složitých tvarů, neboť kulička se může volně otáčet všemi směry i při velkých rychlostech z důvodu nízkého tření (hydrostatické ložisko).
Válečkování do hloubky pomocí HG nástrojů výrazně zvyšuje únavovou pevnost a tím životnost dynamicky namáhaných součástek.