služby - výrobky

technologická řešení

ECOROLL

Válečkování do hloubky

Porovnání typických hodnot tlakového napět

Válečkování do hloubky je nejúčinnější mechanický proces zvýšení únavové pevnosti dynamicky namáhaných součástek. Eliminuje nebo alespoň snižuje únavu zejména na vrubech jako jsou zápichy či hřbety, které mohou vést k únavovým zlomům. Proces válečkování do hloubky probíhá podobně jako válečkování povrchu, ale účel je jiný. Aby byla zaručena rovnoměrná kvalita výrobků, všechny procesní parametry, ale především válečkovací síla, musí být během procesu kontrolovány.

Tlakové napětí, které se vytvoří v povrchové vrtstvě během válečkování, z velké části přetrvává i po skončení operace. Zbytkové napětí v tangenciálním a axiálním směru je nejdůležitější pro zlepšení únavové pevnosti. Porovnání typických hodnot tlakového napětí v důsledku válečkování a kuličkování je v grafu na obr napravo.

 

Válečkování do hloubky je založeno na 3 fyzikálních účincích:

  • Vytvoření zbytkového napětí v povrchové vrstvě
  • Zvýšení pevnosti materiálu v povrchové vrstvě
  • Vyhlazení povrchu, neboli eliminace mikroskopických vrubů.

 

Navíc válečkování do hloubky má několik zásadních výhod oproti jiným procesům (např. kuličkování):

  • Účinek více do hloubky
  • Nižší gradient reziduálního napětí
  • Nákladová výhodnost díky realizaci v jednom upnutí spolu s obráběním
  • Snadná reprodukovatelnost.