služby - výrobky

technologická řešení

ECOROLL

Válečkování povrchu

Úvodem

Válečkování povrchu je jediná metoda dokončování povrchu, při které nechochází k úběru materiálu ne formě třísek ale pouze k přetváření povrchové vrstvy materiálu.

Postup

postup válečkování povrchu 1 postup válečkování povrchu 2

Obr. 1 ukazuje válečkovací proces v místě tváření povrchu obrobku nástrojem. Jeden nebo více válečků jsou tlačeny proti povrchu obrobku téměř kolmou silou (válečkovací síla). Ta vytváří ve vrcholech nerovností povrchu tlakové napětí, čímž dochází k plastické deformaci povrchové vrstvy (pouze v rámci drsnosti povrchu). Objem materiálu z vrcholků povrchu se přesouvá (jakoby „přeteče“) do míst s nižším napětím (do prohlubní) a vyplňuje je zdola. Toto je zobrazeno na obr. 2.

 

výstup měření drsnosti povrchu drsnoměrem

Obr. 3 v hodní části ukazuje typický výstup měření drsnosti povrchu drsnoměrem. Je to skutečný profil obrobku obrobeného soustružením s posuvem 0,25 mm/ot s destičkou s rohovým rádiusem 0,4 mm. Drsnost povrchu Rz je kolem 20 µm, což je drsnost typická pro válečkování. Často se zákazníci obávají, že válečkování „ohne“ vrcholky nerovností přes prohlubně. To by znamenalo, že vznikne povrchová vrstva, která nebude mít pevné spojení se základním materiálem. Ve spodní části obr. 3 je fotografie řezu tím samým obrobkem, kde je patrný postupný proces přetváření povrchu (v levé části před válečkováním a v pravé části již válečkovaný povrch) a dokazuje, že výše zmíněný názor je nesprávný.

 

Válečkovaný povrch se vyznačuje:

  • nízkou drsností (Rz<1)
  • rovnými plochami s mělkými prohlubněmi, které dobře slouží pro zadržení maziva
  • zaoblenými přechody mezi rovnými plochami a prohlubněmi
  • žádnými vyčnívajícími špičkami
  • velkým podílem materiálu na povrchu (vysoké Rmr)
  • zvýšenou povrchovou pevností

Válečkované povrchy jsou vhodné zejména jako kluzné, těsnící či vodící plochy.

Příklady aplikací válečkování povrchu.